Nová registrácia


Všeobecné podmienky účasti na projekte

Usmernenia k používaniu aplikácie SIBAF® Osobitné finančné vzdelávania pre zdarné štúdium


Prezeranie odborných kurzov vo forme videa

Odborné kurzy vo forme videa je potrebné prezrieť bez prerušenia. Je možné ich pozastaviť tlačidlom "Pause". 

V prípade prerušenia / predčasného ukončenia sledovania odborného kurzu (napr. prezeranie Vášho profilu, zavretie prehliadača, strata internetového spojenia a pod.) nebude jeho prezretie považované za absolvované. T.j. čas prezerania sa nezapočíta.


V prípade ukončenia štúdia odporúčame sa z portálu odhlásiť použitím príslušného tlačidla.

Odhlásením dôjde ku korektnému ukončeniu tzv. session. 


Poradie štúdia odborných kurzov

Poradie štúdia odborných kurzov si môžete zvoliť, je ľubovoľné. V prípade, že odborný kurz máte otvorený a študujete ho, tak iný odborný kurz nie je možné otvoriť.

Nový odborný kurz je možné otvoriť až vtedy, ak ste aktuálne otvorený kurz preštudovali (t.j. započítal sa Vám čas a rovnako ste úspešne absolvovali kvíz).


Začiatok štúdia odborného kurzu

Kliknite na svetlomodrú ikonu Začať kurz. Otvorí sa Vám okno s úvodnou inštrukciou. Po oboznámení sa s informáciou (ak uplynul čas určený pre sledovanie) stlačte ikonu Začať kurz

Nový odborný kurz je možné otvoriť až vtedy, ak ste aktuálne otvorený kurz preštudovali (t.j. započítal sa Vám čas a rovnako ste úspešne absolvovali kvíz).


Odborné kurzy môžu byť v uvedených stavoch z hľadiska možnosti ich absolvovania